Przekazanie 1% podatku potrzebującym czyni świat lepszym


1% dobra, którym każdy może się podzielić

Nowoczesna cywilizacja narzuca współczesnemu człowiekowi olbrzymie, wiążące się z nieustannym stresem, tępo życia. Spycha ona często na margines kwestie dla tego człowieka najważniejsze. Myśląc o swoich sprawach i słuchając medialnego szumu, przestajemy czasem wierzyć, że jesteśmy w stanie uczynić coś dobrego dla otaczającego nas świata, zmieniać go na lepsze – że brak nam na to pomysłów, czasu i pieniędzy.

Jak zacząć zmieniać świat na lepsze, dzieląc się dobrem? Wystarczy poświęcić chwilę tego naszego zapracowanego czasu na wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym i przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego. W tym celu trzeba jedynie podać nazwę oraz numer KRS takiej wybranej organizacji. Wówczas stajemy się Darczyńcą przekazującym na dobry cel określoną kwotę – która i tak zostałaby przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Gest ten kosztuje nas więc jedynie kilka minut poświęconych na wypełnienie odpowiedniej rubryki w formularzu PIT.

Podatnik sam może wybrać cel, na jaki zostaną przekazane pieniądze pochodzące z jego rocznego zeznania podatkowego. Służy temu specjalna kratka z nagłówkiem „Informacje uzupełniające”. Szczegółowe wskazanie celu powoduje, że dana organizacja pożytku publicznego, wraz z przekazaną jej określoną sumą pieniędzy, otrzymuje precyzyjną informację, na co powinna je przeznaczyć.

 

Badania CBOS dotyczące odpisu 1% podatku

Badania CBOS wykazują, że dla osób przekazujących organizacjom pożytku publicznego swój 1% podatku istotnym czynnikiem, decydującym o wyborze konkretnej fundacji lub stowarzyszenia jest typ prowadzonej działalności. Krzywda oraz potrzeba pomocy potrzebującym mobilizują Polaków do aktywności. Prawie połowa Darczyńców, dokonując odpisu podatkowego na rzecz jakiejś organizacji, pragnęła udzielić wsparcia konkretnej osobie, o której słyszała albo którą znała. Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz chorych dzieci znajdują się w pierwszej dziesiątce tych, którym udaje się pozyskiwać najwięcej środków z tytułu odpisu 1% podatku. Badania dowodzą również, iż coraz większe znaczenie na tego rodzaju decyzje podatników ma renoma danej organizacji.

Wg badań CBOS co czwarty podatnik, który nie skorzystał z możliwości odpisu 1% podatku tłumaczy ten fakt brakiem czasu lub tym, że o takiej możliwości zapomniał; co siódmy podatnik nie wiedział jak to zrobić, a co siedemnastego w ogóle ta sprawa nie interesowała. Dane Ministerstwa Finansów wskazują niestety, że ponad połowa podatników w naszym kraju wciąż nie korzysta z przywileju decydowania, na co przeznaczone zostaną ich pieniądze. Aż pięć procent badanych uznało, że wyliczona kwota ich podatku, była za mała, aby zadawać sobie dodatkowy trud.

 

Przekazanie 1% podatku na pomoc potrzebującym wielokrotnie pomnaża jego wartość

Suma drobnych z pozoru kwot tworzy potężną wartość – nie tylko w aspekcie moralnym wiążącym się z przekazaniem 1% swojego podatku potrzebującym.

Dla przykładu: podatnicy rozliczający się za pomocą PIT-ów: 36, 36L i 37, przekazują średnio po około 45 zł; podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT-38 zasilają konta OPP kwotami wynoszącymi średnio około 65 zł swojego podatkowego odpisu; natomiast kwota 1% podatku osób składających PIT-28 oraz PIT-39 wynosi około 35 zł. Suma tych jednoprocentowych odpisów tworzy potężną siłę ekonomiczną. Każdego roku na konta blisko ośmiu tysięcy organizacji pożytku publicznego w Polsce wpływa z tego tytułu ponad pół miliona złotych. Dla wielu takich organizacji środki uzyskane z podatkowych odpisów są jedyną szansą na niesienie pomocy potrzebującym. Organizacje pożytku publicznego, które potrafią najskuteczniej zabiegać o Darczyńców pozyskują każdego roku z tytułu jednoprocentowych odpisów podatkowych po kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Dlatego liczy się każda kwota – możemy być pewni, że zostanie przeznaczona na dobry cel.

 

Dzięki możliwości odpisu 1% podatku mamy okazję pomóc potrzebującym

Nikt nie powinien być tak zajęty własnymi sprawami, aby nie reagować współczuciem na cierpienie. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” od lat skutecznie pomaga chorym na raka dzieciom. Opiekujemy się pacjentami Przylądka Nadziei – najnowocześniejszej w Polsce palcówki leczącej chore onkologicznie dzieci. Każda przekazana kwota zwiększa szanse na ocalenie kolejnego życia, na powrót do zdrowia małych pacjentów. Dzięki środkom uzyskanym z 1% Waszego podatku możemy kupować m.in. nowoczesny sprzęt medyczny, lekarstwa, udzielać wsparcia socjalnego rodzinom chorych dzieci, ułatwiać chorym maluchom leczenie za granicą, zapewniać im fachowe wsparcie psychologiczne.

 

Pamiętajmy, że problemy rosną i mnożą się tylko wtedy, gdy nie decydujemy się wspierać tych, którzy skutecznie potrafią im zaradzić. Dlatego powinniśmy pomagać organizacjom pożytku publicznego. O wartości każdego człowieka decyduje suma jego czynów oraz to czym i jak potrafi dzielić się z innymi.

 

 

Pobierz program i przekaż 1 %