1% podatku dochodowego od osób fizycznych


Najważniejsze, podstawowe informacje:

Każdy podatnik może przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1% swojego podatku. Czyniąc to wybiera się najprostszy, najszybszy oraz bardzo skuteczny sposób pomocy tym, którzy bardzo jej potrzebują.

Przekazując 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego, Darczyńca uzyskuje wpływ na dysponowanie kwotą, którą i tak musi przekazać na rzecz Skarbu Państwa. Tym samym nie trafia ona do państwowego budżetu, tylko na konto wybranej OPP. Taka decyzja nie kosztuje poradnika ani złotówki, jedynie kilka minut poświęconych na wypełnienie odpowiedniej rubryki w formularzu PIT. Przekazywaną kwotę jednoprocentowego podatku zawsze zaokrągla się w dół – do pełnych dziesiątek groszy. Np. jeśli kwota z 1% wynosi 41,23 zł – należy przekazać 41,20 zł.

 

Aby fundacje lub stowarzyszenia mogły ubiegać się o odpis 1% podatku od osób fizycznych, muszą posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego opracowuje i przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Status organizacji pożytku publicznego to ogromne zobowiązanie. Organizacje takie muszą się wykazać prawną oraz formalną przejrzystością podejmowanych przez siebie działań. W porównaniu z ogółem innych organizacji pozarządowych, OPP muszą również o wiele bardziej rygorystycznie przestrzegać zasad wynikających z charakteru ich działalności.Podatnik sam może wybrać cel, na jaki zostaną przekazane pieniądze pochodzące z jego rocznego zeznania podatkowego. Służy temu specjalna kratka z nagłówkiem „Informacje uzupełniające”. Szczegółowe wskazanie celu powoduje, że dana organizacja pożytku publicznego, wraz z przekazaną określoną sumą pieniędzy, otrzymuje precyzyjną informację, na co powinna je przeznaczyć.

 

Na jednej deklaracji podatkowej istnieje możliwość wskazania tylko jednej organizacji. Podatnicy składający wiele formularzy podatkowych, mogą na każdym z nich wybrać inną organizację pożytku publicznego, której pragną przekazać 1% podatku.Coraz większy procent Polaków przekazuje organizacjom pożytku publicznego swój 1% podatku. Dane Ministerstwa Finansów wskazują jednak, że wciąż ponad połowa podatników w naszym kraju nie korzysta z takiego przywileju, tracąc przy tym możliwość decydowania, na co przeznaczone zostaną ich pieniądze.Każdego roku na konta organizacji pożytku publicznego w Polsce wpływa z tego tytułu ponad pół miliona złotych. Dokonując jednoprocentowego odpisu podatnik może mieć pewność, że jego pieniądze zostaną wykorzystane dla dobra innych.

Podając w zeznaniu podatkowym nazwę:

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

oraz wpisując numer KRS: 86 210, ratujemy życie chorym na raka dzieciom.

 

Pobierz program i przekaż 1 %