Sposoby rozliczenia formularzy PIT przez Internet


Ministerstwo Finansów dopuszcza wysłanie zeznania podatkowego drogą internetową. Małżonkowie, przy wspólnym rozliczeniu, również mogą korzystać z takiego rozwiązania.

Wybierając taką metodę złożenia deklaracji podatkowej mamy do dyspozycji:

– interaktywne formularze – dostępne na stronie www.e-deklaracje.gov.pl;

– aplikację e-Deklaracje Desktop (dla systemów: Windows, Linux i Mac) – jest ona przeznaczona wyłącznie dla podatników.

 

Skorzystanie z tych sposobów składania deklaracji możliwe jest po zainstalowaniu w komputerze wymaganych programów i wtyczek. Ich wykaz można znaleźć na odpowiedniej stronie Ministerstwa Finansów.

Formularz interaktywny oraz aplikacja e-Deklaracje Desktop umożliwia składanie następujących formularzy PIT: 36, 36L, 37, 38, 39 oraz formularzy dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego – PIT: 16, 16A, 19A, 28.

Zeznania podatkowe, które dotyczą obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT-11) składane są wyłącznie za pomocą formularza interaktywnego.

Aby upewnić się, że wybraliśmy właściwą deklarację PIT, można skorzystać z artykułu: „Druki  PIT”.

 

Deklaracja podatkowa online

Deklarację taką może składać każda osoba fizyczna – w swoim oraz w cudzym imieniu (poprzez pełnomocnictwo). Na mieszkających w Polsce osobach fizycznych spoczywa nieograniczony obowiązek podatkowy – tzn. obowiązek opłacenia podatku od dochodów (przychodów) osiąganych również poza granicami kraju.

 

Podatnik autoryzuje zeznanie podatkowe podpisem elektronicznym – są dwa ich warianty:

– podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu – to jedyna możliwość, kiedy podatnik występuje w roli pełnomocnika;

– nieweryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu – z wykorzystaniem danych autoryzujących.

Pełnomocnictwo należy złożyć odpowiednio wcześniej u właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

 

Dokumenty konieczne do wypełnia internetowej deklaracji podatkowej

Złożenie deklaracji przez Internet nie wymaga e-podpisu. Weryfikacja podatnika następuje za pomocą jego danych personalnych – są to:

– NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,

– imię (pierwsze),

– nazwisko,

– data urodzenia,

– kwota przychodu – wykazana w zeznaniu podatkowym albo w rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym podatnik składa dokument elektroniczny.

Należy pamiętać

Po wypełnieniu deklaracji podatkowej trzeba pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – to odpowiednik potwierdzenia złożenia zeznania, jakie otrzymuje podatnik w urzędzie skarbowym albo dowodu nadania listu poleconego po wysłaniu dokumentów pocztą.

Korzystając z formularzy interaktywnych i aplikacji e-Deklaracje Desktop podatnik ma możliwość składania korekt deklaracji z ubiegłych lat. W takim przypadku również nie jest wymagany podpis weryfikowany certyfikatem – wystarczą takie same dane autoryzujące.

 

 

Pobierz program i przekaż 1 %