Podstawowa wiedza o organizacjach pożytku publicznego – OPP


OPP – szybka i skuteczna pomoc potrzebującym

Organizacje pożytku publicznego są miejscem spotkania dróg tych, którzy reagują ze współczuciem i życzliwością na potrzeby innych. Marzenia i cele realizują się najczęściej wtedy, kiedy umiemy spojrzeć z miłością na drugiego człowieka. Trzeba jednak umieć szybko i skutecznie nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Każda pomoc jest dobra, jeśli zostanie uczciwie i dobrze zorganizowana.

 

Największym przywilejem wynikającym ze statusu OPP jest możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych. Przekazując go wybranej fundacji można być pewnym, że podarowane w ten sposób pieniądze służą szczęściu tych, którzy naszego wsparcia bardzo potrzebują, np. dzieciom chorym na raka. Nie trzeba być nikim wyjątkowym, aby nieść pomoc najmniejszym, najbardziej bezbronnym.

 

Status OPP to wielkie zobowiązanie

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” jest organizacją pożytku publicznego. Taki status zobowiązuje – posiadające go organizacje muszą wykazać się prawną i formalną przejrzystością podejmowanych przez siebie działań. Status OPP nadawany jest przez Krajowy Rejestr Sadowy. To podstawowy warunek, aby otrzymywać wsparcie w postaci 1% od podatników. Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego  opracowuje i przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Działalność OPP obejmuje bardzo różne obszary życia społecznego; między innymi: zdrowie, naukę, edukację, kulturę, sport, osoby znajdujące się w trudnej życiowo sytuacji.

 

Fundacja, podobnie jak inne organizacje pożytku publicznego, musi wyjątkowo rygorystycznie przestrzegać zasad określających zasady swojej działalności. Spełniamy tym samym wiele dodatkowych warunków oraz wymagań. Oto niektóre z nich, te podstawowe:

– prowadzenie działalności na rzecz dużej grupy, często precyzyjnie określonej (np. ze względu na sytuację życiową) grupy odbiorców – w przypadku Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” są nią dzieci chore na chorobę nowotworową;

– przeznaczanie nadwyżki przychodów (po odjęciu kosztów własnych) na statutową działalność pożytku publicznego;

– posiadanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru;

– posiadanie statutu, zawierającego zapisy chroniące majątek organizacji;

– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;

– konieczność sporządzania i ogłaszania rocznych merytorycznych oraz finansowych sprawozdań ze swojej działalności – są one publikowane na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ułatwienia dla OPP – ułatwiają niesienie pomocy

Jak wspomnieliśmy największym przywilejem wynikającym ze statusu OPP jest możliwość otrzymywania od Darczyńców 1% ich podatku dochodowego. Według danych Ministerstwa Finansów z tej formy pomocy potrzebującym korzysta już blisko połowa Polaków. Środki przekazane z tego tytułu organizacjom pożytku publicznego to kwota, której wysokość wynosi ponad pół miliona złotych. Z roku na rok coraz więcej podatników przekazuje swój 1% podatku, by pomóc w potrzebie innym.

 

Status OPP umożliwia również użytkowanie na preferencyjnych warunkach nieruchomości należących do Skarbu Państwa albo samorządów terytorialnych.

OPP mogą prezentować bezpłatnie własną działalność na antenach publicznych stacji telewizyjnych oraz radiowych.

Organizacje pożytku publicznego mogą też skorzystać z pracy poborowych, którzy zostali skierowani do odbycia służby zastępczej.

Pobierz program i przekaż 1 %