Przylądek Nadziei wprowadza supernowoczesną terapię dla dzieci z białaczką


Przylądek Nadziei wprowadza supernowoczesną terapię dla dzieci z białaczką

Wkrótce leczenie terapią CAR-T rozpocznie pierwszych trzech małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (USK) przeszła proces certyfikacji potwierdzający gotowość ośrodka do leczenia terapią genową CAR-T pacjentów pediatrycznych zmagających się z oporną lub nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).

W około 15% przypadków tego podtypu białaczki po transplantacji szpiku lub w drugiej bądź kolejnej linii leczenia następuje nawrót choroby. Wysoką skuteczność w leczeniu tej grupy pacjentów wykazuje terapia genowa CAR-T. „Przylądek Nadziei” USK jest pierwszą Kliniką w Polsce certyfikowaną do stosowania terapii CAR-T u dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Więcej informacji:
https://naratunek.org/aktualnosci/przyladek-nadziei-wprowadza-supernowoczesna-terapie-dla-dzieci-z-bialaczka/