Fundacja dla rodziców i dzieci

Dla pacjentów i rodziców

Jak zapisać dziecko do Fundacji?

Serdecznie zachęcamy Cię do zapisania się do fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która otacza opieką dzieci leczące się w Przylądku Nadziei. Fundacja działa we Wrocławiu od 1991 roku. Przez lata swojej działalności pomogła tysiącom swoich podopiecznych z całej Polski. Jej celem jest ochrona zdrowia i zbieranie środków na potrzeby dzieci cierpiących na raka. 

Konto imienne

Wydatki te są finansowane z kont imiennych, które są zakładane przez Fundację dla każdego podopiecznego. KONTO IMIENNE to wewnętrzny rachunek prowadzony przez Fundację na rzecz chorego dziecka. Może zostać założone pacjentowi Przylądka Nadziei, który nie ukończył jeszcze 18. roku życia. Za zbieranie środków na konto odpowiadają rodzice i bliscy dziecka zmagającego się z chorobą nowotworową. Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nie pobiera ŻADNYCH opłat z tytułu prowadzenia rachunków imiennych dla swoich podopiecznych.

Rodzicu, środki zbierane są we własnym zakresie – poprzez zbiórki pieniężne, festyny, różnego rodzaju akcje na rzecz Twojego dziecka. O to, w jaki sposób to zrobić, możesz zapytać innych rodziców bądź pracowników Fundacji. 

Będziesz mieć stały podgląd, ile środków zostało zgromadzonych. To ważne, abyś sam starał się dotrzeć do jak największej ilości darczyńców – możesz zaangażować w mniejsze lub większe akcje charytatywne swoich przyjaciół, rodzinę, kolegów z pracy, mieszkańców Twojej miejscowości. 

W sytuacjach, gdy na subkoncie nie będzie wystarczających pieniędzy na potrzeby Twojego dziecka, możesz zwrócić się do Fundacji z prośbą o zapomogę z uzasadnieniem medycznym. Fundacja pomoże Ci także w zbiórkach na rzecz dzieci, wypożyczając puszki dla wolontariuszy, którzy będą kwestować w imieniu Twojego dziecka. Zdarza się, że ludzie są nieufni, gdy ktoś zbiera. 

Każdy rodzic lub opiekun prawny, który chce, żeby jego dziecko zostało podopiecznym Fundacji, powinien wypełnić, podpisać a następnie złożyć w biurze Fundacji następujące dokumenty:

Z pełnym regulaminem kont imiennych można zapoznać się TUTAJ

Wszystkie dokumenty można też pobrać z biura Fundacji w Przylądku Nadziei (pomieszczenie na parterze kliniki) lub z siedziby Fundacji, która mieści się w budynku przy ul. Ślężnej 114S/1. W tych miejscach należy złożyć wypełnione formularze.

Kiedy jest zamykane konto imienne?

Nawet po zakończeniu leczenia subkonto nie wygasa. Dalej możesz gromadzić na nim środki, np. przeznaczone na rehabilitację lub walkę z powikłaniami po chemioterapii. Pieniądze na koncie imiennym mogą się także przydać w późniejszym czasie na wypadek nawrotu choroby i konieczności dalszej opieki zdrowotnej. 

W przypadku gdy leczenie się nie powiedzie i pacjent odejdzie, środki z jego subkonta trafiają na konto ogólne Fundacji, by pieniądze mogły pomóc w walce o życie innego podopiecznego – jest to zapisane w naszym regulaminie. 

Otwarcie konta imiennego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (POBIERZ).

Na co można przeznaczyć pieniądze z konta imiennego?

Ze środków zgromadzonych na subkoncie Fundacja na Twój wniosek rozlicza faktury za: lekarstwa, rehabilitację, niezbędne środki medyczne, niezbędny sprzęt do opieki nad dzieckiem w domu, protezy itp. Możesz zgłosić się także z prośbą o rozliczenie przejazdów na badania i z powrotem do domu (musisz wtedy wypełnić kartę drogową). 

Wsparcie Fundacji jest o tyle ważne, że NFZ nie pokrywa kosztów leczenia za granicą, specjalistycznych protez, nierefundowanych leków, immunoterapii, protonoterapii oraz eksperymentalnego leczenia ostatniej szansy

Jak starać się o zwrot kosztów leczenia?

Środki zgromadzone na koncie imiennym mogą być wypłacone rodzicom na pokrycie wydatków poniesionych w związku z leczeniem dziecka. Zwrot tych kosztów jest możliwy po wypełnieniu formularza „Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia(pobierz). Do wniosku należy dołączyć:

Wszystkie faktury są rozliczane do wysokości środków zgromadzonych na koncie imiennym. Środki są zwracane rodzicom lub opiekunom prawnym na prywatne konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Faktury i rachunki za leczenie dziecka z roku poprzedniego są rozliczane tylko do 31 marca następnego roku.

Dysponent konta imiennego, czyli rodzic albo opiekun prawny określa osoby upoważnione do pobierana środków w ramach zwrotu kosztów poniesionych za leczenie dziecka. Tutaj można pobrać wzór upoważnienia(pobierz)

Stan środków zgromadzonych na koncie imiennym można sprawdzić po zalogowaniu do aplikacji dla rodziców: TUTAJ

Jeśli chcesz skontaktować się z Fundacją, zadzwoń: 71 712 77 33 lub napisz e-mail na adres: fundacja@naratunek.org
Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Ślężnej 114s/1 we Wrocławiu.

Wszystkie dokumenty do pobrania

POMAGAJĄ NAM

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy