Nasze dzieci


Klinika onkologii dziecięcej  Przylądek Nadziei we Wrocławiu jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki pomagają każdego roku 2000 małych pacjentów. W tej pracy wspiera ich Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, która kupuje drogie leki i nowoczesne protezy dla dzieci, które ich potrzebują oraz finansuje rehabilitację maluchów i wyjazdy do zagranicznych ośrodków. Fundacja kupuje też sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Wszystkie te działania są możliwe dzięki pieniądzom, jakie Fundacja uzyskuje od darczyńców.