PRZETWARZANIE DANYCH – RODO


Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Informujemy Państwa, że Fundacja „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

FORMULARZE INFORMACYJNE

 

– partnerzy / strona umowy / klienci

– reprezentanci / wspólnicy

– darczyńcy

sklep internetowy

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

– polityka ochrony danych osobowych

– wzór formularza / cofnięcie zgody

– wzór formularza / wniosek o usunięcie danych

– wzór formularza / wniosek o udostępnienie danych art. 15

– wzór formularza / wniosek o sprostowanie art. 16

– wzór formularza / wniosek o przeniesienie art. 20

– wzór formularza / wniosek o ograniczenie art. 18

– wzór formularza / prawo sprzeciwu art. 21