Prywatność

Przetwarzanie danych – RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Informujemy Państwa, że Fundacja „Przylądek Nadziei” z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Formularze informacyjne:

Dokumenty do pobrania:POMAGAJĄ NAM

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy