Sektor naukowo-popularny

Źródła i baza wiedzy

Zależy Wam na zgłębieniu wiedzy z zakresu onkologii dziecięcej? Poniżej znajdziecie przydatne adresy stron, z których warto skorzystać.

  1. https://www.childhoodcancerinternational.org – strona organizacji Childhood Cancer International w języku angielskim, której Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” jest członkiem. CCI to globalna sieć składająca się ze 167 organizacji z 90 krajów, które są mocno zaangażowane w zapewnienie dzieciom i młodzieży z chorobą nowotworową najlepszej opieki i leczenia, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Większość z organizacji zrzeszonych w CCI to grupy kierowane przez rodziców, natomiast pozostałe to fundacje wspierające dzieci chore na nowotwory oraz stowarzyszenia osób, które przeżyły tę chorobę. Na stronie można znaleźć ciekawe materiały dotyczące nowotworów wieku dziecięcego oraz historie dzieci z całego świata, które pokonały chorobę.
  2. https://ptohd.pl/ – strona Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Towarzystwo zrzesza osoby zajmujące się profesjonalnie diagnozą i leczeniem chorób onkologicznych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy, diagności laboratoryjni, genetycy, rehabilitanci. Celem Towarzystwa jest jednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce, jak i poza jej granicami.
    Na stronie można znaleźć informacje o PTOiHD oraz o władzach Towarzystwa, mapki z ośrodkami onkologicznymi, radioterapeutycznymi, chirurgicznymi, neurochirurgicznymi oraz ośrodkami opieki paliatywnej.
  3. https://www.cancer.net – wiarygodne i sprawdzone informacje na temat nowotworów, w tym nowotworów dziecięcych, pochodzące z American Society of Clinical Oncology (ASCO), światowej sławy lekarzy onkologów oraz innych specjalistów w dziedzinie onkologii.
  4. https://www.onkorodzice.pl –  rzetelne informacje o nowotworach u dzieci. 

POMAGAJĄ NAM

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy