Dla pacjentów i rodziców

Zespół Wsparcia Psychospołecznego

Pomoc psychologiczna w Przylądku Nadziei

W Przylądku Nadziei rodzice, dzieci, a także pracownicy opieki medycznej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej ze strony specjalistów tworzących Klinikę Mentalną. Terapeuci otaczają troską pacjentów i ich opiekunów od pierwszych dni pobytu w szpitalu, by pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji. Każdego dnia służą fachową rozmową i konsultacją.

Psycholodzy są także wsparciem podczas rozmów z lekarzami, udzielają rodzicom rad dotyczących prawidłowego odżywiania w trakcie leczenia oraz opieki nad chorymi dziećmi. Specjaliści organizują również atrakcyjne zajęcia dla pacjentów i opiekunów, by pomóc im w prawidłowym rozwoju.
Z porad specjalistów Kliniki Mentalnej mogą skorzystać także dzieci i młodzież, które zakończyły już leczenie w Przylądku Nadziei.

Jesteśmy zespołem terapeutów pełnych pasji i empatii. Wiemy, że nastawienie psychiczne jest kluczowe w procesie powrotu do zdrowia. Wierzymy, że ciepła i życzliwa rozmowa może zdziałać cuda. Wspomagamy rodziców i dzieci w atmosferze akceptacji oraz bezpieczeństwa.

Jesteśmy przewodnikami po Przylądku – pomagamy w adaptacji do nowego miejsca i nowych zadań. Oswajamy chorobę, pomagamy układać świat na nowo. Słuchamy, towarzyszymy, nie oceniamy. Motywujemy i wzmacniamy. Szukamy razem z pacjentami źródeł sił do zdrowienia, pamiętamy o zabawie i dbamy o rozwój.

Ważna jest dla nas holistyczna i interdyscyplinarna opieka nad wszystkimi małymi pacjentami Przylądka Nadziei i ich rodzinami, dlatego też nasz zespół składa się z 6 specjalistów z obszaru psychologii, psychoonkologii, psychodietetyki, pedagogiki i neurologopedii. Ponadto ściśle współpracujemy z neuropsychologiem i psychiatrą.

Pomagamy redukować stres poprzez wizualizacje, relaks i masaże. Oswajamy emocje, a także pozwalamy je wyrazić. Redukujemy lęk przed procedurami medycznymi poprzez zabawę i zamianę ról. Uczymy dzieci łykać leki i zdrowo jeść.

Czytamy dzieciom książki oraz opowiadamy baśnie, które pokazują, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i z czego czerpać energię. Zachęcamy do zabawy, organizujemy czas wolny za pomocą ciekawych zajęć dodatkowych oraz stymulujemy rozwój. Rozwijamy talenty, zainteresowania, pomagamy się uczyć.

Motywujemy również rodziców, aby nie zapominali o sobie, bo zadbany i spokojny opiekun daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Uczestniczymy w rozmowach z lekarzami oraz ułatwiamy komunikację z personelem medycznym. Naszym celem jest budowanie relacji opartych na zaufaniu, by nikt w Przylądku Nadziei nie bał się zadawać pytań.

Stworzyliśmy „Żywionko” – książkę z przepisami, opowiadającą o zasadach żywienia na każdym etapie choroby, która wspiera rodziców w mądrym i zdrowym gotowaniu. W porozumieniu z personelem Kliniki przygotowaliśmy przyjazne regulaminy i mapy zajęć, ponieważ wierzymy, że przejrzyste zasady obowiązujące w szpitalu dają poczucie bezpieczeństwa.

Nasze wsparcie i relacje nie kończą się w momencie zakończenia pobytu w szpitalu. Dbamy o Wyzdrowiaczków – dzieci, które zakończyły leczenie. Nasi byli pacjenci i ich rodziny mogą otrzymać u nas kompleksową opiekę i poradnictwo.

Dla jak najwyższej jakości naszej pracy stale bierzemy udział w szkoleniach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca z innymi ośrodkami i specjalistami, ponieważ umożliwia poznanie najskuteczniejszych metod i technik pracy. Ponadto regularnie poddajemy naszą pracę superwizji, co pozwala nam utrzymać jakość opieki.

Klinika Mentalna na tle kraju stanowi jeden z najlepszych ośrodków pod względem opieki psychologicznej dla dzieci chorujących na nowotwory i ich rodziców.

Zespół Kliniki Mentalnej

Aleksandra Osadkowska

Tel.: 600-050-860

psycholog stażysta, wieloletnia wolontariuszka Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS II stopnia. Zajmuje się opieką psychologiczną pacjentów oddziału transplantologii szpiku oraz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych po zakończonym leczeniu onkologicznym w ramach projektu ONKOMOCNi. W pracy terapeutycznej koncentruje się na pracy z emocjami, technikami wyobrażeniowymi i relaksacją oraz psychoedukacji.

Aleksandra Szumna

Tel.: 501-653-665

pracuje w konwencji terapii behawioralno-kognitywnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad przekonaniami. Prowadzi terapię dzieci wykorzystując techniki arteterapeutyczne oraz psychoedukację rozwojową rodziców.

Daniela Winnicka

Tel.: 607-079-100

terapeuta pedagogiczny, pedagog, doktorantka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje nad rozwijaniem funkcji poznawczych pacjentów, obejmuje opieką pedagogiczną dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Prowadzi terapię Snoezelen w Sali Doświadczania Świata oraz zajęcia grupowe poszerzające wiedzę i umiejętności pacjentów.

Magdalena Kilan-Banach


psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji, ukończyła kurs Simontona i RTZ(racjonalna terapia zdrowia). W Przylądku zajmuje się wsparciem rodziców i dzieci, pomagając zaadaptować się w czasie leczenia onkologicznego.


Bożena Ruta-Tomusiak

Tel.: 536-884-381

koordynator ds. wolontariatu, studentka Psychologii, specjalność: Psychologia w zdrowiu i chorobie. Zajmuje się organizowaniem warsztatów grupowych, koordynacja wolontariatu akcyjnego i oddziałowego w Klinice.

Paula Bagińska


pedagog specjalny oraz przedszkolny i wczesnoszkolny. Międzynarodowy specjalista Snoezelen i terapeuta Integracji Sensorycznej. Zajmuje się wspieraniem rozwoju i aktywizacją sensoryczną dzieci w Sali Doświadczania Świata oraz terapią pedagogiczną i diagnostyką rozwoju pacjentów Przylądka Nadziei.

Anna Marciniak

Tel.: 501-477-744

psycholog, dietetyk, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Oprócz udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom i ich rodzinom, zajmuję się kształtowaniem zdrowych nawyków żywieniowych w trakcie leczenia, a także po jego zakończeniu.

POMAGAJĄ NAM

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy