Anemia aplastyczna w pytaniach i odpowiedziach
Anemia Blackfana-Diamonda (BDA)
Choroby przebiegające z uszkodzeniem szpiku
Zespoły mielodysplastyczne u dzieci (MDS)
Allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych – przebieg, powikłania
Nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci – postępowanie i dostępne opcje terapeutyczne
Wtórny niedobór odporności humoralnej po leczeniu hematologicznym – leczenie substytucyjne immunoglobulinami
5 lat minęło – co dalej?
OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA - definicja, częstość występowania, grupy ryzyka, wyleczalność
OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA (ALL) - objawy, diagnostyka, leczenie
LECZENIE PODTRZYMUJĄCE REMISJĘ (MT/LPR) W OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJ u chorych leczonych wg. AIEOP-2017
CEWNIKI CENTRALNE: zalety, wady, zasady użytkowania
ZAKOŃCZENIE LECZENIA –  kontrole lekarskie, szczepienia, zalecenia postępowania w ALL
Osoczowe skazy krwotoczne u dzieci

POMAGAJĄ NAM

Nasi Darczyńcy

Nasi Partnerzy